Подготовительная программа «1+»

Подготовительная программа «1+»

Підготовча програма «1+»

Метою нашої Програми «1+» є супровід та підтримка абітурієнтів з України, які бажають вивчати чеську мову на підготовчих мовних курсах в Чехії.

Програма «1+» розроблена для випускників середніх шкіл і навіть ВНЗ, які планують вступ до вищих навчальних закладів Чехії та хочуть вивчати мову з досвідченими викладачами та носіями мови. Щоденне спілкування допоможе легше і швидше звикнути вільно говорити, тому що Ви чутимете мову в транспорті, магазинах, на вулиці. У Вас поступово зникне мовний бар'єр. Запитати що-небудь у незнайомого чеха на початковому рівні мови набагато простіше, знаходячись в Чехії. Потрапивши в чеське середовище, у Вас з'являться нові знайомі та друзі. Та й чеська мова дуже близька нам для розуміння та вивчення.

Ми допоможемо Вам підібрати мовні курси в залежності від того, до якого ВУЗу Ви плануєте вступати в майбутньому, або Ви можете вибрати підготовчі курси самостійно.

Протягом Вашого навчання на підготовчих курсах ми допоможемо визначитися з вибором ВНЗ для подальшого вступу, підготуємо всі необхідні документи, а також візьмемо на себе організаційні питання та захист Ваших інтересів до закінчення першого семестру навчання у ВНЗ. Ви не будете в чужій країні самостійно вирішувати всі питання, ми завжди Вам допоможемо і підкажемо найкращий метод вирішення будь-якої проблеми.

Послуга супроводу, що входить до програми «1+», ідеально компенсує проблему нестачі досвідчених кураторів на більшості підготовчих курсів чеської мови за наявності великої кількості учнів, у яких постійно виникають питання різного роду. Найчастіше неповнолітні абітурієнти потребують допомоги, порад та підтримки в чужій країні, соромляться звертатися за допомогою або просто не мають навичок вільного спілкування для опису проблеми. Саме для цього ми й потрібні!

Вартість програми "1+": 1500 євро. 

Оплата здійснюється за наступною схемою: 50% під час підписання договору та 50% після зарахування на мовні курси в Чехії. 

Підготовча програма «1+» включає наступні основні етапи:

- переговори з мовними школами з усіх питань навчання та проживання;

- супровід на вступні іспити та запис до університету;

- консультації щодо оформлення документів, необхідних для вступу, зарахування до ВНЗ, а також продовження студентської візи;

- консультації, пов'язані з питаннями навчання та вибору спеціальності;

- подання заяв до обраних абітурієнтом ВНЗ. Допомога при веденні всього необхідного листування та переговорів ВНЗ з питань вступу абітурієнта на навчання;

- консультації та допомога у вирішенні питань реєстрації у поліції Чеської Республіки по справам іноземців;

- консультації з питань навчання та організації навчального процесу у ВНЗ студента;

- допомога при оформленні банківської картки та відкритті банківського рахунку;

- консультації з питань підготовки та здачі нострифікації.

 

Якщо у Вас виникли запитання, зв'яжіться з нами:

e.mail: europeprague@gmail.com, info@krona.cz

skype: novigatorus

WhatsApp: +420775900059

Чекаємо на Вас на Програмі "1+"!

 

Целью нашей Программы «1+» является курирование и поддержка абитуриентов из Белоруссии, Украины, России, Казахстана и других стран СНГ, желающих изучать чешский язык на подготовительных языковых курсах в Чехии.

Программа «1+» разработана для выпускников средних школ и даже ВУЗов, которые планируют поступление в высшие учебные заведения Чехии и хотят изучать язык с носителями языка. Ежедневное общение поможет легче и быстрее привыкнуть свободно говорить, так как Вы будете слышать речь в транспорте, магазинах, на улице. У Вас постепенно исчезнет языковой барьер. Спросить что-нибудь у незнакомого чеха на начинающем уровне языка гораздо проще, чем у преподавателя. Попав в чешскоговорящую среду, у Вас появятся новые знакомые и друзья. Да и чешский язык близкий нам для понимания и изучения.

Мы поможем Вам подобрать языковые курсы в зависимости от того, в какой ВУЗ Вы планируете поступать в будущем, или Вы можете выбрать подготовительные курсы самостоятельно.

По мере Вашего обучения на подготовительных курсах мы поможем определиться с выбором ВУЗа для последующего поступления, подготовим все необходимые документы, а также возьмем на себя организационные вопросы и защиту Ваших интересов до окончания первого семестра обучения в ВУЗе. Вы не будете в чужой стране самостоятельно решать все возникающие вопросы, мы всегда Вам поможем и подскажем лучший метод решения любой проблемы.

Входящая в программу «1+» услуга кураторства идеально компенсирует проблему недостатка опытных кураторов на большинстве подготовительных курсов чешского языка при наличии большого количества учеников, у которых постоянно возникают вопросы разного рода. Зачастую несовершеннолетние абитуриенты нуждаются в помощи, советах и поддержке в чужой стране, стесняются обращаться за помощью или просто не имеют навыков свободного общения для описания проблемы. Как раз для этого мы и нужны!

Стоимость программы "1+": 1500 евро

Оплата производится по следующей схеме: 50% во время подписания договора и 50 % после зачисления в высшее учебное заведение Чехии.

Подготовительная программа «1+» включает в себя следующие основные этапы:

*переговоры с языковыми школами по всем вопросам обучения и проживания

*сопровождение на вступительные экзамены, на запись в университет

*консультации по оформлению документов, необходимых для поступления, зачисления в ВУЗ, а также продления студенческой визы

*консультации, связанные с вопросами обучения и выбора специальности

*подача заявлений в выбранные абитуриентом ВУЗы. Ведение всей необходимой переписки и переговоров ВУЗами по вопросам поступления абитуриента на учебу

*консультации и решение вопросов регистрации в полиции Чешской Республики по делам иностранцев

*консультации по вопросам обучения и организации учебного процесса в ВУЗе студента

*Помощь по оформлению банковской карты и открытию банковского счета

*консультации по вопросам подготовки и сдачи нострификации.

Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами:

e.mail: europeprague@gmail.com, info@krona.cz

skype: novigatorus

WhatsApp: +420775900059

Запишитесь на нашу Программу "1+"!

 

Программа «Успешный европейский студент» (УЕС)

Программа "Успешный Европейский Студент"