Программа «Учись в чешской гимназии!»

Программа «Учись в чешской гимназии!»

Програма «Вчися у чеській гімназії!»

Середня освіта в Чехії стає все більш популярною, батьки відправляють дітей на навчання до гімназій та шкіл Чехії. Тому ми розробили програму «Вчись у чеській гімназії!», метою якої є супровід та підтримка школярів із різних країн, які бажають навчатися у гімназії чи школі в Чехії.

Ця програма розроблена для школярів, які планують вивчати чеську мову безпосередньо в Чехії та навчатися у середній школі чи гімназії.

Ми допоможемо Вам підібрати гімназію або школу в Чехії залежно від того, до якого ВНЗ Ви плануєте вступати надалі, або Ви можете вибрати гімназію/школу самостійно. Ми підготуємо всі необхідні документи, а також візьмемо на себе організаційні питання та захист Ваших інтересів на період навчання в гімназії/школі, допоможемо Вам з вирішенням будь-яких питань.

Послуга супроводу, яка входить у програму «Вчися в чеській гімназії!»  ідеально компенсує проблему нестачі кураторів у гімназіях та школах при великій кількості неповнолітніх учнів, у яких постійно виникають різні питання, з вирішенням яких ми завжди допоможемо правильно і швидко розібратися. Школярі, які живуть і навчаються в Чехії, часто потребують допомоги, порад і нагляду в чужій країні. Саме для цього ми й потрібні!

Вартість програми «Вчись у чеській гімназії!»: 1500 євро.

Оплата здійснюється за наступною схемою: 50% під час підписання договору та 50% після зарахування в університет.

У зв’язку з повним куруванням неповнолітніх школярів протягом кількох років, що включає багато різної організаційної роботи, провадиться додаткова оплата: 750 євро на рік (оплата стягується з другого року з укладання договору).

Підготовча програма «Вчись у чеській гімназії!» включає наступні основні етапи:

— переговори з гімназіями/школами з усіх питань навчання та проживання;

— супровід на вступні іспити, на запис у гімназії/школі;

— консультації щодо оформлення документів, необхідних для зарахування до гімназії/школи;

— пошук житла для школяра;

— консультації, пов’язані із питаннями навчання;

— консультації та вирішення питань реєстрації у поліції Чеської Республіки по справам іноземців;

— консультації з питань навчання та організації навчального процесу у гімназії/школі;

— допомога з оформлення банківської картки та відкриття банківського рахунку;

— підготовка до співбесіди в консульстві та консультації щодо оформлення документів для візи, а надалі документів для довгострокової візи;

— зустріч при приїзді до Праги, купівля проїзного квитка на міський транспорт;

— допомога у розселенні;

— підключення до мобільного зв’язку;

— відвідування батьківських зборів протягом навчального року;

— супровід неповнолітніх учнів у необхідні інстанції (поліція, медичні установи тощо).

Якщо у Вас виникли запитання, зв’яжіться з нами:

e.mail: europeprague@gmail.com, info@krona.cz

skype: novigatorus

WhatsApp: +420775900059

Запишіться на нашу Програму «Вчись у чеській гімназії!» і станьте чеським гімназистом!

 

Среднее образование в Чехии становится все более популярным, родители отправляют детей на обучение в гимназии и школы Чехии. Поэтому мы разработали программу «Учись в чешской гимназии!», целью которой является курирование и поддержка школьников из стран СНГ, желающих учиться в гимназии или школе в Чехии.

Эта программа разработана для школьников, которые планируют изучать чешский язык непосредственно в Чехии и учиться в средней школе или гимназии.

Мы поможем Вам подобрать гимназию или школу в Чехии, в зависимости от того, в какой ВУЗ Вы планируете поступать в дальнейшем, или Вы можете выбрать гимназию/школу самостоятельно. Мы подготовим все необходимые документы, а также возьмем на себя организационные вопросы и защиту Ваших интересов на период обучения в гимназии/школе, поможем Вам с решением любых возникающих вопросов.

Входящая в программу «Учись в чешской гимназии!» услуга кураторства идеально компенсирует проблему недостатка кураторов в гимназиях и школах и большого количества несовершеннолетних учеников, у которых постоянно возникают вопросы разного рода, с решением которых мы всегда поможем правильно и быстро разобраться. Школьники, живущие и обучающиеся в Чехии, часто нуждаются в помощи, советах и присмотре в чужой стране. Как раз для этого мы и нужны!

Стоимость программы «Учись в чешской гимназии!»: 1500 евро

Оплата производится по следующей схеме: 50% во время подписания договора и 50 % после зачисления в гимназию/школу.

В связи с полным курированием несовершеннолетних школьников на протяжении нескольких лет, которое включает много различной организационной работы, производится дополнительная оплата: 750 евро в год (оплата взимается со второго года с заключения договора).

Подготовительная программа «Учись в чешской гимназии!» включает в себя следующие основные этапы:

 • Переговоры с гимназиями/ школами по всем вопросам обучения и проживания
 • Сопровождение на вступительные экзамены, на запись в гимназии/ школы
 • Консультации по оформлению документов, необходимых для зачисления в гимназии/ школы
 • Поиск жилья для школьника
 • Консультации, связанные с вопросами обучения
 • Консультации и решение вопросов регистрации в полиции Чешской Республики по делам иностранцев
 • Консультации по вопросам обучения и организации учебного процесса в гимназии/ школе
 • Помощь по оформлению банковской карты и открытию банковского счета
 • Подготовка к собеседованию в консульстве и консультации по оформлению документов для визы, а в дальнейшем документов для долгосрочной визы
 • Встреча по прибытию в Прагу, покупка проездного билета на городской транспорт
 • Помощь в расселении;
 • Подключение к мобильной связи
 • Посещение родительских собраний в течении учебного года
 • Сопровождение несовершеннолетних учеников в необходимые инстанции (полиция, мед. учреждения и т.п.)

Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами:

e.mail: europeprague@gmail.com, info@krona.cz

skype: novigatorus

WhatsApp: +420775900059


Запишитесь на нашу Программу «Учись в чешской гимназии!» и станьте чешским гимназистом.