Программа «Успешный европейский студент» (УЕС)

Программа «Успешный европейский студент» (УЕС)

Програма «Успішний європейський студент» (УЄС)

Програма "Успішний європейський студент" (УЄС) розроблена для учнів 9, 10, 11 класів. Програма включає повну підготовку до вступу на перший курс обраного ВНЗ Чеської Республіки.

Основною метою програми є підготовка та вступ абітурієнтів з України, Білорусії, Казахстану та інших країн до вищих навчальних закладів (ВНЗ) Чеської Республіки відразу після 11 класу.

Основним акцентом програми «Успішний європейський студент» є вивчення чеської мови з викладачем у Вашій країні. За необхідності можливо організувати заняття з інших предметів з конкретних спеціальностей. За відсутності можливості займатися персонально з викладачем існує можливість вивчення чеської мови за спеціальною методикою «Вивчи чеську по skype» з нашими чеськими репетиторами.

Вартість комплексної програми «УЄС»: 2000 євро

Оплата здійснюється за наступною схемою: 50% під час підписання договору та 50% після зарахування до вищого навчального закладу Чехії.

Підготовча програма «Успішний європейський студент» (УЄС) включає наступні основні етапи:

- консультації, пов'язані з питаннями навчання у Чехії;

- передача абітурієнту підготовчих матеріалів, що розвивають знання чеської мови: набір економічних текстів, на електронних носіях записані фільми, пісні, тексти, аудіо-матеріали, чеська преса;

- консультації щодо отримання віз;

- консультації щодо вибору конкретної спеціальності, ВНЗ та факультету;

- подання заяв до обраних абітурієнтом ВНЗ. Допомога у веденні всього необхідного листування та переговорів ВНЗ з питань вступу абітурієнта на навчання.

- надання юридичної адреси для своєчасного отримання запрошення на іспит.

- підготовка до співбесіди в консульстві та консультації щодо оформлення документів для візи, а надалі документів для довгострокової візи;

- консультації та допомога у вирішенні питань реєстрації у поліції Чеської Республіки по справам іноземців;

- зустріч при прибутті до Праги та розміщення, купівля проїзного квитка на міський транспорт;

- підключення до мобільного зв'язку;

- надання послуги «пошук проживання на час вступних іспитів»;

- консультації з питань навчання та організації навчального процесу у ВНЗ студента та медичного страхування;

- допомога з оформлення банківської картки та відкриття банківського рахунку;

- консультації з питань підготовки та здачі нострифікації (підтвердження у Чехії шкільного атестату).

З нашою підтримкою Ви зможете легко вирішити всі питання під час підготовки та навчання в Чехії, а також заощадити кошти, завдяки нашому досвіду та кваліфікованій допомозі, та швидко адаптуватися до Вашого нового європейського життя.

Якщо у Вас виникли запитання, зв'яжіться з нами:

e.mail: europeprague@gmail.com, info@krona.cz

skype: novigatorus

WhatsApp: +420775900059

Запишіться на нашу Програму "УЕС" та станьте успішним європейським студентом!

 

Программа «Успешный европейский студент» (УЕС) разработана для учащихся 9, 10, 11 классов. Программа включает в себя полную подготовку к поступлению на первый курс выбранного ВУЗа Чешской Республики.

Основной целью программы является подготовка и поступление абитуриентов из Белоруссии, Украины, России, Казахстана и других стран СНГ в высшие учебные заведения (ВУЗы) Чешской Республики сразу после 11 класса.

Основным акцентом программы «Успешный европейский студент» является изучение чешского языка с преподавателем в Вашей стране. При необходимости возможно организовать занятия по другим предметам по конкретным специальностям. При отсутствии возможности заниматься персонально с преподавателем существует возможность обучения чешскому языку по специальной методике «Изучи чешский по skype» с нашими чешскими репетиторами.

Стоимость комплексной программы «УЕС»: 2000 евро

Оплата производится по следующей схеме: 50% во время подписания договора и 50 % после зачисления в высшее учебное заведение Чехии.

Подготовительная программа «Успешный европейский студент» (УЕС) включает в себя следующие основные этапы:

- консультации, связанные с вопросами обучения в Чехии;

- передача абитуриенту подготовительных материалов, развивающих знание чешского языка: комплект экономических текстов, на электронных носителях записанные фильмы, песни, тексты, аудио-материалы, чешская пресса;

- консультации касательно получения виз;

- консультации по выбору конкретной специальности, ВУЗа и факультета;

- подача заявлений в выбранные абитуриентом ВУЗы. Ведение всей необходимой переписки и переговоров ВУЗами по вопросам поступления абитуриента на учебу. 

- предоставление юридического адреса для своевременного получения приглашения на экзамен.

- подготовка к собеседованию в консульстве и консультации по оформлению документов для визы, а в дальнейшем документов для долгосрочной визы;

- консультации и решение вопросов регистрации в полиции Чешской Республики по делам иностранцев;

- встреча по прибытию в Прагу и размещение, покупка проездного билета на городской транспорт;

- подключение к мобильной связи;

- предоставление услуги «поиск проживания на время вступительных экзаменов»;

- консультации по вопросам обучения и организации учебного процесса в ВУЗе студента и медицинского страхования;

- помощь по оформлению банковской карты и открытию банковского счета;

- консультации по вопросам подготовки и сдачи нострификации (подтверждение в Чехии школьного аттестата).

С нашей поддержкой Вы сможете легко решить все возникающие вопросы во время подготовки и обучения в Чехии, а также сэкономить средства, благодаря нашему опыту и квалифицированной помощи, и адаптироваться к Вашей новой европейской жизни.

Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами:

e.mail: europeprague@gmail.com, info@krona.cz

skype: novigatorus

WhatsApp: +420775900059

 

Запишитесь на нашу Программу "УЕС" и станьте успешным европейским студентом!

Подготовительная программа компании KRONA «1+»

Программа "1+"